Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Knygų užsakymai TBA

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)

Neradęs reikiamo dokumento Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos fonduose, vartotojas gali užsisakyti leidinius arba dokumentų kopijas iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekų, apmokėjus dokumentų persiuntimo ir kopijavimo, jei siunčiamas ne originalas, išlaidas. Visas pašto išlaidas apmoka užsakovas. Kaina nustatoma remiantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklausys nuo siunčiamų dokumentų svorio). Kopijos kaina nustatoma pagal ją pateikusios bibliotekos kopijavimo įkainius. Užsakymas dokumentui priimamas užpildžius nustatytos formos užsakymo lapelį bibliotekoje arba bibliotekos interneto svetainėje. Išsiųsti užsakymai neanuliuojami! Naudojimosi terminą nustato spaudinius paskolinusi biblioteka (dažniausiai skolinama 30-čiai dienų, paklausiems spaudiniams skolinimo laikas gali būti sutrumpintas). Leidiniai, gauti per TBA, į namus neišduodami. Jais galima naudotis bibliotekos skaityklose. Vieninteliai egzemplioriai, reti ir vertingi spaudiniai, periodiniai lediniai per TBA neskolinami. Maloniai kviečiame naudotis TBA galimybėmis!

powered by fox contact