Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

2013 metų renginiai

2013-01-04 Ilonos Bumblauskienės fotografijų paroda (Kelmės biblioteka, kvietimas)
2013-01-04 Vakaras pusny laiškelį išpėdavo... (Kelmės biblioteka, Ilona Bumblauskienė)
2013-01-04 Balta gėlių kalba ant lango stiklo (Užvenčio biblioteka)
2013-01-07 A. Matučiui – 90 (Karklėnų biblioteka)
2013-01-11 Atminties žvakutė laisvei (Šedbarų biblioteka)
2013-01-24 O. Jautakės knygos „Maži paklydimai“ pristatymas (Kelmės biblioteka)
2013-01-25 Popietė „Martyno Vainilaičio eilės“ Šalteniuose (Šaltenių biblioteka)
2013-01-26 Garsiniai skaitymai „Gyvenimas – pasaka“ (M.Vainilaičiui – 80) (Karklėnų biblioteka)
2013-01-29 Paminėti poetų A. Matučio ir M. Vainilaičio jubiliejai (Pagryžuvio biblioteka)
2013-01-31 Jaunieji skaitytojai lankėsi Užvenčio muziejuje (Užvenčio biblioteka)

2013-02-02 Kompiuterinio raštingumo mokosi bibliotekoje (Šaukėnų biblioteka)
2013-02-05 Saugesnio interneto diena jauniesiems lankytojams bibliotekoje (Kelmės biblioteka)
2013-02-06 Abstrakti vizija (Kelmės biblioteka, Gintautas Nauronis, Egidijus Godliauskas)
2013-02-08 Valandėlė, skirta S. Gedos 80-osioms gimimo metinėms paminėti (Pašilėnų biblioteka)
2013-02-08 J. Jakštaičio kūryba skirta tik vaikams (Tytuvėnų biblioteka)
2013-02-09 Žeima, žeima, beik iš keima (Kelmės biblioteka)
2013-02-12 Kepam blynus – varom žiemą (Pašilėnų biblioteka)
2013-02-12 Apie meilę su Viktoru Rudžiansku (Kelmės biblioteka)
2013-02-21 Tarmėse – tikroji kalbos gyvastis (Gailių biblioteka)
2013-02-26 K. Jakubėnui – 105 (Karklėnų biblioteka)
2013-02-26 Pagryžuvyje paminėti Tarmių metai (Pagryžuvio biblioteka)
2013-02-28 Gimtosios kalbos gyvybė – tarmėse ir žmonėse (Kelmės biblioteka, skelbimas)

2013-03-01 Kompiuterinio raštingumo mokymai Šedbaruose (Šedbarų biblioteka)
2013-03-06 Tytuvėnuose prisiminta I. Stankienės kūryba vaikams (Tytuvėnų biblioteka)
2013-03-15 Užventyje paminėta knygnešio diena (Užvenčio biblioteka, Dalia Striogaitė)
2013-03-16 Knygnešystės istorija prisiminta Pašilėnuose (Pašilėnų biblioteka)
2013-03-15 Knygnešiams atminti (Šaltenių biblioteka)
2013-03-20 Gyvybės tikrai pilna visuose kampuose... (Kelmės biblioteka)
2013-03-20 Pasitinkant tarptautinę knygos dieną (Grinių biblioteka)
2013-03-23 Pakilo žemės vyturys... Pašvitinyje (Šedbarų ir Tytuvėnų bibliotekos)
2013-03-25 „Vaikų Velykėlės“ – šventė mažam ir dideliam! (Užvenčio biblioteka)
2013-03-26 Viskas, kas eilėse sudėta (Kukečių biblioteka)
2013-03-26 Margi margučių raštai (Užvenčio biblioteka)
2013-03-29 Velykinė popietė Kukečiuose (Kukečių biblioteka)

2013-04-01 Eikim, tėveli, į biblioteką (Kemės biblioteka)
2013-04-02 Iš knygos ir bibliotekos gyvenimo (Tytuvėnų biblioteka)
2013-04-05 „Kultūros žmonės ir Lietuvos valstybė: kodėl lieka svarbi Sąjūdžio patirtis?“ (Kelmės biblioteka)
2013-04-10 Tarp Anzelmo Matučio knygų (Karklėnų biblioteka, projektas „Lietuvių autoriai vaikams“)
2013-04-10 Viktorina „Tarmių įvairovė“ (Grinių biblioteka)
2013-04-12 „Žmogus laiko taikinyje. Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis“ (Kelmės biblioteka, Vilius Kavaliauskas)
2013-04-17 Knygos ir jų herojai (Kelmės biblioteka)
2013-04-23 Vidurdienio skaitymai (Kelmės biblioteka)
2013-04-23 Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai (programa)
2013-04-24 Skaitome kartu su vaikais  (Grinių biblioteka)
2013-04-24 Margaspalvė Anzelmo Matučio kūryba (Junkilų biblioteka, projektas „Lietuvių autoriai vaikams“)
2013-04-25 Po balta obelim (Kelmės biblioteka)
2013-04-26 Draugas draugui rekomendavo knygą (Gailių biblioteka)
2013-04-26 Laiškas knygai (Žalpių biblioteka)

2013-05-08 Balučių išdaigos (Kelmės biblioteka, Ilona Bum)
2013-05-11 Susitikimas su Andriumi Tapinu (Kelmės biblioteka)
2013-05-16 Ilona Bumblauskienė 17-oji Reginos Biržinytės premijos laureatė (Kelmės biblioteka)
2013-05-17 Atėję iš knygų... (Tytuvėnų biblioteka)
2013-05-17 Užventiškių kelionės į Naisius (Užvenčio biblioteka)
2013-05-17 „Autoportretas“ (Kelmės biblioteka, Eglė Každailytė)
2013-05-22 Kompiuterinio raštingumo kursai Lykšilyje (Lykšilio biblioteka)
2013-05-24 „Atodūsis“ (Kelmės biblioteka, jaunimo vakaras)
2013-05-29 Šis pasaulis priklauso vaikams (Užvenčio biblioteka)
2013-05-30 Pakražantyje vaikai buvo pakviesti į žaidimų šalį (Grinių biblioteka)

2013-06-01 Fotografijų autorė pristatė savo darbus Pašilėnuose (Pašilėnų biblioteka)
2013-06-03 „Sveika vasara“ (Lykšilio biblioteka)
2013-06-03 Vasara prasidėjo šventiška popiete (Junkilų biblioteka)
2013-06-05 Žydų gyvenimo pėdsakai Šiauliuose (Kelmės biblioteka)
2013-06-12 Ką skaitysime šią vasarą... (Tytuvėnų biblioteka)
2013-06-19 Kelmėje pristatytas Rimanto Dichavičiaus fotoalbumas „Laisvės paženklinti“ (Kelmės biblioteka)

2013-08-01 Kūrybiški jaunieji užventiškiai pristatė savo darbus (Užvenčio biblioteka, G. ir L. Orlakai)
2013-08-06 „Popietė kartu su knyga“ (Kelmės biblioteka)
2013-08-14 Tytuvėnuose pagerbtas Stasys Stacevičius (Tytuvėnų biblioteka)
2013-08-24 Poezijos, tarmių ir lūpinės armonikėlės garsai Pagryžuvyje (Pagryžuvio biblioteka)
2013-08-29 Biblioteka dėkinga savo skaitytojams (Lykšilio biblioteka)

2013-09-02 Paroda „Frenkelių paveldas Šiauliuose: Šiaulių žydų ligoninė“ (Kelmės biblioteka)
2013-09-05 Vasaros skaitymų šventė (Kelmės biblioteka, projektas „Lietuvių autoriai vaikams“)
2013-09-07 Vasaros skaitymai baigėsi linksma popiete (Pašilėnų biblioteka)
2013-09-08 Dailiai rašyti mokomės kartu (Kelmės biblioteka)
2013-09-11 Vasaros skaitymų pabaigtuvės Tytuvėnuose (Tytuvėnų biblioteka)
2013-09-12 Vasarą jaunieji užventiškiai draugavo su knyga (Užvenčio biblioteka, projektas „Lietuvių autoriai vaikams“)
2013-09-18 Popietė, skirta 1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms paminėti (Kelmės biblioteka)
2013-09-24 Holokaustas Lietuvoje (Kelmės biblioteka)
2013-09-24 Pauliaus Juodišiaus edukacinis renginys vaikams (Kelmės biblioteka, projektas „Lietuvių autoriai vaikams“)
2013-09-27 Žemaitiška šnekta iš vaikų lūpų (Karklėnų biblioteka)

2013-10-01 Tinklinio abėcėlė... ir keturiasdešimt minučių be kompiuterio (Kelmės biblioteka)
2013-10-01 Kai darbai nudirbti... (Pašilėnų biblioteka)
2013-10-05 Popietė legendiniam skrydžiui atminti (Pašilėnų biblioteka)
2013-10-10 Rudenėlio šventė Šalteniuose  (Šaltenių biblioteka)
2013-10-11 Prisiminimai iš saulėtosios Australijos (Grinių biblioteka)
2013-10-26 „Mistika“ (Kelmės biblioteka, jaunimo vakaras)
2013-10-29 Kelmėje pristatyta knyga apie legendinę grupę „Vairas“ (Kelmės biblioteka)

2013-11-05 Tarptautinė konferencija (LNMMB, „Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių patirtis“)
2013-11-08 Kraštiečių eilės praskaidrino niūrų lapkritį (Pagryzuvio biblioteka)
2013-11-12 Nepaprasti Sidabramiškio gyventojų nuotykiai (Kelmės biblioteka, N. Vaitkutė, projektas „Lietuvių autoriai vaikams“)
2013-11-15 Jaunieji karklėniškiai skaitė V. Palčinskaitės kūrybą (Karklėnų biblioteka)
2013-11-16 Surinkome pabirusias raides (Kelmės biblioteka)
2013-11-20 Šiltas susitikimas su rašytoja, redaktore, menininke Ilona Bumblauskiene (Pagryžuvio biblioteka, projektas „Lietuvių autoriai vaikams“)
2013-11-22 Šiaurietiškos šviesos ir knygos šventė Pagryžuvyje (Pagryžuvio biblioteka)

2013-12-04 Pristatytas trečiasis aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachas „Atokios stotys“ (Kelmės biblioteka)
2013-12-04 Advento rimty (Gailių biblioteka)
2013-12-10 „Vaikai – patys nuoširdžiausi skaitytojai“  (Kelmės biblioteka, V. Palčinskaitė, projektas „Lietuvių autoriai vaikams“)
2013-12-10 „Juodojo mėnulio vaikai II“  (Kelmės biblioteka)
2013-12-11 Metų bibliotekininkė (Kelmės biblioteka, N. Kančauskienė)
2013-12-18 Baltas žiemos ilgesys...  (Kelmės biblioteka)
2013-12-19 Tarmių metų pabaigai – žodyno pristatymas (Kelmės ir Vaiguvos bibliotekos)