Renginių ciklas „ Gimtoji kalba – tarsi švyturys, parodantis mums kelią į savo namus...“

2017-ieji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais. Todėl šiais Lietuvių kalbos kultūros metais minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kokia išskirtinė yra lietuvių kalba. Vasario 21–25 dienomis Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų erdvėje vyko įvairūs renginiai, skirti paminėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną: kūrybiniai užsiėmimai, akcijos, dokumentinių filmų peržiūros, žaidimai, gražiausio ir įdomiausio lietuviško žodžio rinkimai bei dokumentų parodos aptarimai.

Vasario 22 diena prasidėjo šventiniu vaikų rytmečiu „Kalboje visų namai“, į kurį atvyko Elvyravos pagrindinės mokyklos moksleiviai, lydimi mokytojų Loretos Mickūnienės, Dalios Butkuvienės ir Danguolės Kučinskienės, ir jaunieji bibliotekos lankytojai. Bibliotekos darbuotoja Danguolė Garnienė susirinkusiems papasakojo apie gimtosios kalbos svarbą, priminė ilgiausius lietuviškus bei angliškus žodžius. Bibliotekos darbuotoja Milda Nekrašė šventės dalyviams pristatė pirmąją spausdintą lietuvišką knygą Martyno Mažvydo „Katekizmą“ bei Mikalojaus Daukšos „Postilę“. Vaikai turėjo galimybę pamatyti ir pavartyti šias knygas. Tytuvėnų ir Šedbarų bibliotekų darbuotojai Dalia ir Antanas Galbuogiai pravedė nuotaikingą viktoriną „Kalbos šalyje“. Visus ypač pralinksmino paskutinė užduotis: pajusti knygos žinių svorį tiesiogine prasme – nešti ant savo galvos išlaikant pusiausvyrą, jos nenumetant. Elvyravos mokyklos moksleiviai Skaistė Vaidelauskaitė, Viktorija Levickytė, Gabija Šarauskaitė, Renaldas Klišonis padeklamavo eilėraščius, skirtus gimtai kalbai. Trankią polką užgrojo ir smagią dainą užtraukė Šaltenių muzikuojančių moterų kolektyvas „Lendrė“, vadovaujamas bibliotekininkės Ramunės Railienės.

Vasario 21–25 dienomis bibliotekos jaunieji skaitytojai rinko įdomiausią žodį. Ant rašymo lentos puikavosi bibliotekos lankytojų užrašyti ne tik vaikams puikiai žinomi žodžiai: pasaulis, kalba, namai, gėlės ir kt., bet ir sudėtingesnės rašybos žodžiai: sūkurys, beždžionė, vąšelis, nuopuolis, slenksčiai, sąžinė. Buvo ir tokių vaikams nežinomų žodžių, kurių reikšmę teko pasiaiškinti žodynuose ar žinynuose.

Žaidimas „Tvister“ – ypatingai linksmas ir judrus žaidimas. Šį kartą jo pagalba vyko labai nuotaikingos viktorinos „Greitakalbės, pasakos be galo...“. Rodykle išsuktą spalvą vaikams tekdavo ne tik ranka ar koja paliesti, bet ir pasakyti greitakalbę ar patarlę, pasekti pasaką be galo. O nugalėdavo tas, kuris likdavo nenukritęs ir nepalietęs žaidimo kilimėlio keliu ar alkūne. Bet visų svarbiausia, kad vaikai išgirdo ne vieną naują pasaką ir istoriją.

Kūrybiniuose užsiėmimuose spalvintos ir margintos lietuviškos raidės dar bus eksponuojamos balandžio mėnesį Skaitytojų įrašymo dienomis ir dar ne vienose kūrybinėse dirbtuvėse papildomos ir pagražinamos. Visą savaitę veikė informacinė paroda „Kalboje visų namai“. Jaunieji bibliotekos lankytojai žiūrėjo informacinius filmus „Žemaitukų žirgais po Lietuvą“, „Pergalė, be kurios nebūtų Lietuvos“, „Muna numele“.

Renginiai Gimtosios kalbos dienai – tai tarsi raginimas rūpintis, globoti, gerbti savo kalbą ir kitų tautų kalbas, nes kiekviena jų yra visos žmonijos dvasinis turtas.

Vyr. bibliotekininkė Danguolė Garnienė