Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Baigiamasis projekto „Bibliotekos pažangai“ renginys

2012 m kovo 1 d. Vilniuje, „Forum Palace“ rūmuose, Lietuvos viešųjų bibliotekų bei prie projekto įgyvendinimo prisidėjusių savivaldybių atstovai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ baigiamajame renginyje „Moderniai visuomenei - besikeičianti biblioteka“. Susirinkusiuosius sveikino Lietuvos Respublikos kultūros ministras Arūnas Gelūnas, Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja Virginija Būdienė, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Svarbiausius projekto pasiekimus ir tolesnes bibliotekų veiklos perspektyvas pristatė projekto vadovas Kęstutis Juškevičius, taip pat šį projektą finansuojančio Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programos direktorės pavaduotoja Jessica Dorr. Mintimis apie viešųjų bibliotekų plėtros galimybes pasidalino Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas Arūnas Bėkšta.Kaip teigė dauguma pasisakiusiųjų, vienas akivaizdžiausių projekto rezultatų – technologinis bibliotekų aprūpinimas. Per kelerius metus didelė šalies viešųjų bibliotekų dalis įsigijo šiuolaikinės kompiuterinės bei skaitmeninės įrangos, kaimiškose, nuo miestų centrų nutolusiose bibliotekose, gerokai padaugėjo interneto prieigos taškų.

Tačiau šių pasiekimų nebūtų be didelio prie šio projekto įgyvendinimo prisidėjusių žmonių indėlio. Bibliotekininkų darbo dėka kompiuterinio raštingumo buvo apmokyta daugiau nei 60 tūkstančių šalies gyventojų, nuveikta daug kitų ne mažiau svarbių darbų. Pasikeitė ir bibliotekos veidas: iš kuklios knygų saugotojos ir erdvės, skirtos skaitymui, ji tapo modernia įstaiga, gebančia tenkinti bendruomenės informacinius, savišvietos ir laisvalaikio poreikius, dirbančia išvien su vietos valdžios institucijomis, verslo partneriais, nuolat sulaukiančia rėmėjų, savanorių paramos.

Šio projekto įgyvendinimas prasidėjo 2008 m. ir, kaip matyti, tapo didžiausia viešųjų bibliotekų plėtros programa, panaikinusia miesto ir provincijos ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus ir suteikusia visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomeninėms reikmėms. Sėkmingai šiame projekte dalyvavo ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka. Apie tai byloja kad ir šių bibliotekos lankytojų mintys:„Kai perpranti kompiuterio darbo paslaptis, pamatai, koks tai turtas, galbūt daugiau dvasinis ir informacinis nei materialus. Kursuose išmokau susikurti savo elektroninį paštą, naudotis informacija, parašyti draugams ar pažįstamiems laišką. Labai gera prisiminti tas minutes, kai iš kompiuterių analfabeto tampi šiuolaikinės informacijos priemones naudojančiu žmogumi“ (Vladas Samuila, Žalpių bibliotekos lankytojas, 62 m.). „Svarbiausia, kad galiu pabendrauti su užsienyje dirbančia dukra. Dažnai skaitau jos parašytus laiškus, atsiųstas nuotraukas, pati parašau savo naujienas, o jei nedirba, tai ir per „Skypą“ pasikalbam. Taipogi interneto dėka susiradau savo buvusias jaunystės drauges, su kuriomis draugauju socialiniame tinklalapyje „Facebook“ (Rima Murinienė, Karklėnų bibliotekos lankytoja, 47 m.).

Na, o į baigiamąjį renginį susirinkusieji, pasidžiaugę ketverius metus besitęsusio projekto rezultatais, apdovanojo aktyviausias ir iniciatyviausias bibliotekas, pagerbė projekto rėmėjus ir partnerius. Muzikiniai Gospelo choro „Sounds in G“ intarpai pagyvino susitikimą ir palaikė dalyvių gerą nuotaiką.

Renginyje dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Petras Krutkevičius, projekto „Bibliotekos pažangai“ Kelmės rajono savivaldybėje konsultantė, bibliotekos Metodikos skyriaus vyresnioji metodininkė Nijolė Kančauskienė, direktorė Rita Grišienė, Grinių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Edita Laurinavičienė.

Galutinę projekto „Bibliotekos pažangai" konferenciją, kurios metu bus pristatyti projekto kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai, taip pat gyventojų, bibliotekininkų, bibliotekų vadovų nuomonių tyrimų duomenys, numatoma surengti šių metų birželio mėnesį.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus yra pasakęs: „Knyga yra didžiausia žmogaus vertybė, tačiau mielai žiūriu į besikeičiantį laiką ir civilizacijos pažangą, kai šviesos greičiu internete galima dalintis žiniomis ir prisiminimais. Todėl tikiu, kad šis projektas tikrai pasitarnaus mūsų Lietuvos ateičiai“.

Baigiamasis projekto „Bibliotekos pažangai“ renginys
Renginio dalyviai kelmiškiai: Nijolė Kančauskienė, Rita Grišienė, Edita Laurinavičienė

                                                           

                                                 Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos inf.