Karklėnų bibliotekoje paminėti Piliakalnių metai

Siekiant pabrėžti archeologinių kultūros paveldo objektų reikšmę valstybingumui, jų išsaugojimo svarbą, Lietuvoje 2017-ieji paskelbti Piliakalnių metais. 2017 m. lapkričio 24 d. renginys, skirtas paminėti Piliakalnių metus „Piliakalnis senas mums praeitį mena“, vyko ir Karklėnų bibliotekoje.

Į biblioteką pasiklausyti piliakalnių istorijų susirinko Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriaus 1-7 klasių mokiniai. Renginį vedęs Kristupas Butkevičius, įsijautęs į Žynio vaidmenį, kiti jam talkinę dalyviai porino istorijas, pasakojimus, legendas, padavimus apie gražiausius mūsų šalies piliakalnius: Medvėgalio, Kernavės, Merkinės, Punios ir kitus. Prisiminti ir Karklėnų apylinkėse stūksantys Karklėnalių, Paspąsčio, Piltinės, Paviekalnio piliakalniai. 

Karklėnų bibliotekos darbuotoja N. Pelenienė susirinkusiems spaudinių parodos ir skaidrių pagalba atvėrė įspūdingus piliakalnių vaizdus ir pristatė 1-4 klasių mokinių piešinių apie piliakalnius parodą. Šiai Lietuvos istorijos ir Tėvynės meilės pamokai mokinius įtaigiai paruošė lietuvių kalbos mokytoja Virginija Radavičienė, geografijos mokytojas Jonas Lipskis, pradinių klasių mokytoja Jovita Šilinskienė. Apie tai, kaip piliakalniuose protėviai gyveno, džiaugėsi ar liūdėjo, smuiką virkdė ketvirtokas Simas Juozapaitis. 

Renginio metu buvo pasakoti padavimai iš Janinos Garbenienės knygos „Karklėnų senovės atspindžiai“. Vienas jų – apie Piltinės piliakalnį. Padavimas byloja, kad Piltinės kalną apsigynimui nuo stipresnių genčių puldinėjimo supylė vyrai ir moterys, nešdami žemę pintinėmis ir prijuostėmis. Todėl šis piliakalnis ir vadinamas Piltine, kartais Piltiniu. Pasakojama, kad piliakalnio požemiuose yra paslėpta didelė skrynia su auksiniais pinigais. Rytiniame šlaite buvusios geležinės durys, užrakintos senovine spyna. Vėliau jos nugrimzdusios į požemį. Ankščiau žmonės čia dažnai matydavę degant pinigus, bet jų lig šiolei niekas nerado ir neras, nes jie užkeikti. 

Lietuva – piliakalnių kraštas. Čia skaičiuojama apie 900 piliakalnių. Dar ir šiais laikais miško tankmėse, brūzgynuose surandami iki šiol nežinoti, specialistų netyrinėti piliakalniai.

Piliakalniai – gamtos ir žmogaus kūriniai, labai svarbūs Lietuvos istorijai, padėję apsisaugoti nuo priešų, saugiau gyventi. Mūsų tolimi protėviai piliakalnius naudojo jau pirmą tūkstantmetį prieš mūsų erą. Vėliau iš saugių gyvenviečių piliakalniai tapo slėptuvėmis pavojų, priešų antpuolių atvejais, o apie X a. – ir kunigaikščių piliavietėmis. Iki XV a. vidurio ant kalvų dar stūksojo įspūdingos medinės pilys. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje klestėjimo laikais buvo sukurta savita medinės gynybinės statybos technologija. 

Nijolė Pelenienė, Karklėnų biblioteka