Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Šalteniuose paminėta suaugusiųjų mokymosi savaitė

Šalteniuose paminėta suaugusiųjų mokymosi savaitė

Šių metų lapkričio 19-25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kvietė švietimo, kultūros, meno įstaigas, bendruomenes bei visus suaugusiuosius kurti mokymosi šventę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“, kuri skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Šiais metais į suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ įsitraukė ir Šaltenių biblioteka bei Šaltenių bendruomenė „Ramočia“. Suaugusiųjų užsiėmimai vyko dvi dienas. Lapkričio 22 dieną Šaltenių bibliotekoje surengti edukaciniai užsiėmimai „Gyvybės medžio motyvais“, kuriuos vedė Šaukėnų amatų ir kultūros centro vyresnioji etninės kultūros specialistė G. Urmonienė. Lapkričio 25 dieną sportinius užsiėmimus „Sportuojanti, judanti bendruomenė“ pravedė bendruomenės „Ramočia“ pirmininkas P. Mickūnas.

Šaltenių bibliotekos viešnia – kultūros centro darbuotoja G. Urmonienė suaugusiuosius mokė karpinių iš popieriaus meno, trumpai supažindino su karpinių tradicijomis Lietuvoje. Joje popieriaus karpiniais pradėta užsiiminėti XVI a. Karpiniai itin populiarūs buvo namų interjero puošybai. Miesto, o ypač kaimo žmonės, karpiniais gražindavo žibalinių lempų gobtuvus, lentynas, paveikslus. Sudėtingesnio ornamento karpiniais – užuolaidėlėmis puošdavo namų langus, indaujas. Specialūs karpiniai su paukščių, arklių, obuolių, varpų ir kitais siluetais būdavo kuriami vestuvėms. Iš praeities atėjęs kruopštus popieriaus karpymo menas šiandieniniuose karpiniuose išlaiko tą pačią archaišką ir natūralią, geometrinę liaudies meno ornamentiką.

Edukacinių užsiėmimų „Gyvybės medžio motyvais“ dalyviai gamino karpiniais puoštas atvirutes, rinkosi ir kūrė karpinių ornamentus, domėjosi langų puošyba karpiniais.

Gražų lapkričio 25 – osios sekmadienio vidurdienį į bendruomenės sporto aikštyną susirinko sportinių užsiėmimų „Sportuojanti, judanti bendruomenė“ dalyviai. Užsiėmimų metu dalyviai mokėsi, kaip taisyklingai atlikti rytinę mankštą, kaip organizmą paruošti treniruotei, žaidė įvairius judriuosius žaidimus. Kadangi į veiklas buvo aktyviai įsitraukta, nuspręsta užsiėmimus vykdyti ir gruodžio mėnesį bendruomenės namuose.

Suaugusiųjų mokymosi savaitė Šalteniuose subūrė ne tik besidominčius menu, bet ir aktyvaus sporto mėgėjus, kurių veiklą planuojamą tęsti net ir pasibaigus šiai suaugusiųjų mokymosi iniciatyvai.

Ramunė Railienė, Šaltenių biblioteka