Andriaus Seselsko piešinių parodos atidarymas

skelbimas balta juoda