Tautodailininkės Lilijos Simonavičiūtės viešnagė Šaukėnuose

Supa saulę
Voratinklio skaros,
Siuvinėtos rasos karoliais.
Supasi maži ir dideli
Gyvenimai,
Dideli ir maži
Norai.
Balto dienos švytėjimo
Laukia širdys.
                  (Lilija Simonavičiūtė)
Šių metų spalio 30 d. Šaukėnų bibliotekoje svečiavosi nuo Šaukėnų krašto kilusi, dabar Vilniuje gyvenanti, menininkė Lilija Simonavičiūtė.

L. Simonavičiūtė - ilgametė Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos dėstytoja, tautodailininkė, įvairių tautodailės konkursų vertinimo komisijų narė, albumo „Lietuvos tautodailininkų kūryba“, „Lilijos rankdarbiai“ ir kitų autorė, viena iš mėnraščio „Rankdarbiai“ autorių, daugelio respublikinių konkursų diplomantė, 1997-aisiais metais yra tapusi „Gintarinio dobilo“ nominacijos laureate. Jos nėriniai eksponuoti ne tik Lietuvoje, bet ir parodose užsienyje, dalis darbų saugoma Lietuvos dailės muziejuje. Kaip meniškos sielos žmogui, Lilijai nesvetima poezija - jau ne vienoje poezijos knygoje suguldytos ir jos eilės. L. Simonavičiūtei 2005-aisiais metais suteiktas meno kūrėjo statusas.
Bibliotekoje L. Simonavičiūtė pristatė savo naujausio kūrybinio pomėgio darbų – kilpinėlių parodą, padėkojo už galimybę juos parodyti čia, gimtame miestelyje, kur mokytasi Šaukėnų vidurinėje mokykloje, kur dar tebegyvena artimieji, draugai, kur visada malonu lankytis. Į Šaukėnus ji visada sugrįžta ne tuščiomis. Biblioteka iš jos rankų sulaukia dovanų – knygų. Ir šis kartas nebuvo išimtis – Bibliotekai knygos, svečiams – rankdarbių žurnalai, jos pačios poezijos knygos, o Šaukėnų kraštotyros muziejui – eksponatai: Lilijos rankų darbo lininiai takeliai, dvaruose naudoti buities reikmenys. Susitikime su L. Simonavičiūte dar skambėjo Šaukėnų kultūros centro darbuotojo Aido Galinčiko atliekamos dainos apie knygą, knygnešius ir Lietuvą (žodžių ir muzikos autorius A. Galinčikas), o Šaukėnų kraštotyros muziejuje Elenos Burdulienės lūpomis buvo perskaitytas ne vienas L. Simonavičiūtės eilėraštis, pristatytas kiekvienas muziejui dovanotas eksponatas.

Šaukėnų kultūros įstaigų darbuotojai įteikė L. Simonavičiūtei padėkas už jos skleidžiamą meilės savo gimtajam kraštui ir knygai šviesą, už rodomą sektiną pavyzdį dalintis kasdien aplink mus gimstančiais kad ir mažais, bet gražiais ir prasmingais stebuklais, linkėjo viešniai ir ateityje kilnių tikslų, brandžių idėjų ir pasisekimo.

Gėnė Barzinskienė, Šaukėnų bibliotekos bibliotekininkė