Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Atminties žvakutė laisvei

Atminties žvakutė laisvei Šedbaruose

„Senų senovėje pavojaus akivaizdoje ant aukštų piliakalnių lietuviai uždegdavo laužus. Liepsnų pašvaistės aprėpdavo visą kraštą ir žmonės sužinodavo, kad artinasi nelaimė, į Lietuvą įžengė priešas, ateina karas...“ (Juozas Nekrošius).

Šedbarų biblioteka ir Šedbarų pradinė mokykla - daugiafunkcis centras įsijungė į pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 11-osios rytą šių įstaigų languose švietė ne pavojaus laužai, o atminties žvakutės Laisvei, primenančios vieningą Lietuvos piliečių siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Vėliau į biblioteką susirinkusi daugiafunkcio centro bendruomenė apžiūrėjo spaudinių parodą, skirtą 1991 metų sausio įvykiams atminti.

Pradinių klasių mokytojai J. Urbelienei pasiūlius, prieš dvidešimt dvejus metus žuvusieji buvo pagerbti tylos minute. Šių eilučių autorius pasidalino prisiminimais iš anų dienų, nes tuomet teko būti Vilniuje, dalyvauti Sausio 13-osios aukų laidotuvėse, vartydamas knygutę „Vaikai piešė laisvę“ parodė, ką tuo metu piešė vaikai, skaitė jų mintis... ir retoriškai susirinkusiųjų paklausė, ką dabar pieštų vaikai, kaip šiandien jie įsivaizduoja laisvę.

J.Urbelienė į šį klausimą pasiūlė atsakyti piešiniais. Lietuvos žemėlapio kontūrus primenančiuose baltuose lapuose vaikai piešė namus, sodus, Gedimino pilį, vėliavėles, žmones, visa tai, kas simbolizuoja laisvo, laimingo ir linksmo vaiko savijautą. Piešiniai liko bibliotekoje kaip anų dienų atspindys šiandienoje.

Pasitinkant Laisvės gynėjų dieną, ši graži kartu praleista atminties valanda buvo proga prisiminti svetimos kariuomenės bandymą nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, vienybe ir pasiaukojimu apgintą jaunos valstybės nepriklausomybę, puoselėti istorinę atmintį bei patriotiškumą, prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus.

 

Nuotraukų autorė Virginija Daktarienė

Antanas Galbuogis,Šedbarų bibliotekos bibliotekininkas