Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Biblioteka prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje, pagerbiant Laisvės gynėjų atminimą, jau tapo įprasta prisijungti prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija", kurią nuo 2008 metų inicijuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Šių metų sausio 13-osios rytą dešimčiai minučių bibliotekoje Kelmėje užgeso šviesos, o languose įsižiebė atminimo žvakutės.

Laisvės gynėjų diena bibliotekose paminima ir kitais renginiais, kurių metu dalinamasi prisiminimais apie 1991-ųjų metų sausio įvykius, prisimenami žuvusieji, kaskart bandoma suvokti žodžio „Laisvė“ prasmę, atsakyti į klausimus, ar ši prasmė laikui bėgant kinta, ką šiandien ji mums reiškia?

Štai Pagryžuvio bibliotekoje sausio 9-13 dienomis vaikų laisvalaikio užimtumo klubo „Kraštukas“ vaikai, vadovaujami bibliotekininkės Vilmos Dichavičienės, iš pačių gražiausių, kaip jiems tomis dienomis atrodė, spalvų – geltonos, raudonos ir žalios – kūrė rankdarbius – mažus, simbolinius laisvės suvenyrus – šiltas, apgobiančias, saugančias nuo vėjų ir šalčio trispalves kepuraites.

Šedbarų bibliotekoje sausio 13-osios rytmetys taip pat prasidėjo Laisvės gynėjus pagerbiant simboliniu žvakučių uždegimu, pristatyta bibliotekininko Antano Galbuogio parengta literatūrinė paroda „Sausio 13-osios atmintis“, primenanti dar tokios netolimos kovos už nepriklausomybę istoriją ir jos herojus.

Paminėti Laisvės gynėjų dienos gyventojai buvo pakviesti ir į Pakražančio kultūros centrą, kuris, bendradarbiaudamas su Grinių biblioteka, šia proga organizavo minėjimą-viktoriną „Sausio 13-osios reikšmė mums“. Pakražančio kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė, kreipdamasi į susirinkusią jauną auditoriją, minėjimą pradėjo žodžiais: „Daugelis jūsų dar nebuvote gimę ir nepamenate tų, kurie krito už mūsų laisvę ir mūsų tautos išlikimą. Mes turime būti dėkingi jiems, net ir po 24 metų...“. Renginio metu prisiminti žuvusieji, pasiklausyta Pakražančio vidurinės mokyklos istorijos mokytojo Petro Norkaus pasakojimo apie 1991 m. sausio mėnesio įvykius, atsakyta į bibliotekininkės Editos Laurinavičienės pateiktus viktorinos klausimus, „aplankyta“ virtuali vaikų piešinių paroda.

Pašilėnų bibliotekoje sausio 10-ąją, pasitinkant Laisvės gynėjų dieną, moksleiviai dalyvavo bibliotekininkės Dalios Valienės organizuotame dispute „O vis dėl to svarbiausia - Laisvė“. Peržiūrėję anuos įvykius įamžinusius leidinius, prisiminę ir pagerbę žuvusiuosius, vaikai pasidalino ir savo iš tėvelių, senelių, kitų artimųjų, buvusių to meto įvykių dalyvių bei liudytojų, išgirstais pasakojimais. Su susidomėjimu buvo vartoma bibliotekos lankytojų atsinešta Klaipėdos miesto moksleivių eilėraščių ir literatūrinių miniatiūrų knygelė „Tą baisiąją naktį“ (Eldija, 1991), iliustruojanti, kaip Sausio 13-osios įvykius matė ir jautė to meto vaikai. Šnekučiuodamiesi ir dalindamiesi mintimis, vaikai bandė patys savo piešiniuose atvaizduoti, laimė – nematytą, o tik įsivaizduojamą to meto grėsmę.

Jau nuo sausio pradžios bibliotekose buvo organizuojamos Laisvės gynėjų dienai skirtos literatūrinės parodos: Junkilų bibliotekoje – „Jie žuvo už Lietuvos laisvę“, Karklėnų ir Stulgių bibliotekose – „Sausio 13 - oji“, Kukečių bibliotekoje – „Sausio 13-oji tautos atmintyje“, Vaiguvos bibliotekoje – „Lietuvos laisvės kaina“, Žalpių bibliotekoje – „Laisvės vedami“. Juk kasmet atsiranda vis daugiau apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius primenančių šaltinių, įžvalgų, nuomonių, apibendrinimų, knygų, vertinimų, informacijos apie tai, kaip pasikeitė gyvenimas po tuomet iškovotos laisvės dangumi.

Rita Grišienė