Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Popietė, skirta Zitos Gaižauskaitės 65-čiui

Popietė, skirta Zitos Gaižauskaitės 65-čiui

Šių metų vasario 10 d. Maironių bibliotekoje vyko poezijos popietė „Linksmoji abėcėlė“, skirta vaikų poetės Z. Gaižauskaitės 65-čiui paminėti. Į renginį susirinko gausus Maironių pagrindinės mokyklos 1–4 klasių moksleivių būrys kartu su mokytojomis J. Gečiene ir R. Šimanauskiene.

Bibliotekininkė renginio dalyvius trumpai supažindino su Z. Gaižauskaitės biografija ir kūryba. Pirmokėliai M. Tailandis, D. Vasiliauskas ir trečios klasės mokinė A. Vasiliauskaitė deklamavo poetės eilėraščius. Visi mokinukai skaitė ištraukas iš knygelės „Linksmoji abėcėlė“. Daug nuotaikingų istorijų vaikai sužinojo skaitydami Z. Gaižauskaitės knygą „Kur keliauji debesėli?“. Mokiniams teko atlikti bibliotekininkės parengtą linksmą užduotį: vaidindami be žodžių, tik gestais, jie turėjo pavaizduoti įvairius poetės eilėraščių herojus. Vaikai išradingai ir labai noriai suvaidino varlę, traukinuką, zuikutį, genį ir kitus personažus.

Skaitydami, deklamuodami, vaidindami jaunieji popietės dalyviai susipažino su dar viena lietuvių rašytoja ir jos kūryba. Gražus bibliotekos ir Maironių pagrindinės mokyklos bendradarbiavimas skatina vaikus daugiau skaityti, domėtis knygomis, plėsti akiratį.

Maironių bibliotekos bibliotekininkė Birutė Paliulienė