Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Ir Lietuva, ir Užvenčio kraštas – skaito!

Ir Lietuva, ir Užvenčio kraštas – skaito!

Gegužės 7-ąją, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, visus knygų bičiulius Lietuvos leidėjų asociacija pakvietė dalyvauti visuotinėje skaitymo šventėje „Lietuva skaito!“.

Į šventės renginių ciklą įsijungė ir Pašilėnų bei Užvenčio bibliotekos, popietėn į Pašilėnus „Skambėk laisvai, kalba gimtoji“ pakviesdamos ir jaunus, ir vyresnius. Buvo sulaukta ir svečių – literatės Eugenijos Čičinskienės, kurią į popietę atlydėjo Užvenčio bibliotekos darbuotoja Regina Karpienė.

E. Čičinskienė – Želvių kaimo (Užvenčio seniūnija) gyventoja, save vadinanti kaimo keistuole, neabejinga dvasiniam grožiui, besidominti krašto praeitimi, senų daiktų istorijomis, jautri aplinkai, yra ir eilėraščių bei miniatiūrų knygos „Amžinybės tvinksnis“ (2007) autorė. Nors į šią knygą poetiškos sielos želviškės kūryba sugulė beveik prieš dešimtmetį, jos tekstuose persipynę gamtos, gimtinės, vidinių išgyvenimų bei jų apmąstymų vaizdiniai ir motyvai skaitytojus žavi ir šiandien. Popietės dalyviai klausėsi viešnios kūrybos, jos pasakojimo apie miniatiūros, eilėraščio gimimą ir raginimų būtinai pabandyti mintis užrašyti popieriaus lape. Juk prabėgus metams keliems visada įdomu paskaitinėti savo užrašus, sužinoti, kokios mintys tuomet kirbėjo galvoje, kuo gyventa. „Išmokim gėrėtis ir grožėtis paprastais dalykais. Išmokim įsiklausyti į save, į kiekvieną žmogų, esantį šalia...“, – kalbėjo E. Čičinskienė.

E. Čičinskienės kūrybą skaitė ir popietės dalyviai. Jos autorė skaitovams atsidėkojo „laimės sausainiukais“ ir palinkėjimais skaityti. Juk skaitymas, pasak literatės, suteikia sielai ramybės, nuramina, paguodžia liūdint.

Skaityti bei kurti ragino ir Pašilėnų bibliotekos darbuotoja D. Valienė, kuri netrukus įvertino ir jaunųjų kūrėjų „derlių“ – dešimt eilėraštukų, tapusių padėka ir dovana Pašilėnų bibliotekos viešniai, literatei E. Čičinskienei.

Dalia Valienė, Regina Karpienė