Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Susitikimas su broliu Astijumi Kungiu

Birželio 30 d. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su broliu Astijumi Kungiu. Pranciškonų dvasininką į biblioteką atlydėjo Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto Psichologijos katedros seniūnė Janė Narvilienė.
Į biblioteką atvykęs brolis pasakojo, kad Kelmės rajonas jam nėra svetimas. Dvasininkui ne kartą teko čia lankytis. Jis pasidžiaugė, kad Kelmė turi gražią istoriją ir yra susijusi su Lietuvos valstybei svarbiais įvykiais, tokiais kaip 1831 m. sukilimas. 
Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariui Kęstučiui Biliui paklausus apie dvasininko kelio pasirinkimą, brolis Astijus Kungys pasakojo, kad jo tėvas buvo tikintis, pamaldus žmogus. Šeimoje buvo įprasta kas vakarą melstis, sekmadieniais visiems vykti į bažnyčią. Vis dėlto, mintis apie kunigystę atėjo visai netikėtai. Baigęs mokyklą jis ketino studijuoti tuometiniame Kauno politechnikos institute, tačiau prieš veždamas dokumentus užsuko į ligoninę aplankyti vieno sergančio disidento. Pastarajam paklausus, kur ketina stoti, brolis Astijus Kungys atsakė: „Į kunigų seminariją“. Nepaisant visų atkalbėjimų, tądien ligoninėje priimto sprendimo nekeitė ir, susirinkęs visus reikiamus dokumentus, nuvyko laikyti stojamųjų egzaminų. Tėvams apie savo pasirinkimą dvasininkas pasakė tik gavęs pranešimą, kad yra priimtas į seminariją.

Susitikimo metu brolis Astijus Kungys prisiminė ir Lietuvos nūdieną, materialines bei dvasines vertybes. Dvasininko teigimu, tiek materialinės, tiek dvasinės dimensijų vertybes mes laikome vertybėmis ir neturėtumėme jų supriešinti. Žmogus negali gyventi nei be dvasinio, nei be materialinio pasaulio. Nenormalumas prasideda tuomet, kai materialinis pasaulis būna akcentuojamas per daug. Vien turėjimas žmogaus laimingu nepadaro.

Susitikimo laikas prabėgo nepastebimai greitai. Dvasininko kalbas nuolat lydėjo susirinkusiųjų šypsenos ir aplodismentai. Atsisveikindamas brolis Astijus Kungys atsiprašė susirinkusiųjų, jei ką pasakė ne taip, nes teksto susitikimui specialiai nebuvo pasirašęs.
Vyresnioji bibliotekininkė Milda Nekrašė