Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Pašilėnuose svečiavosi poetė Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė

Šių metų liepos 1 d. Pašilėnų bibliotekos lankytojai rytmetį pasitiko sulaukę mielos viešnios – buvusios mokytojos, poetės, publicistės, pirmosios Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureatės Amelijos Vyšniauskienės-Miltenienės.

Ji kartu su pašilėniškiais bei iš Užvenčio bibliotekos bibliotekininkės Reginos Karpienės atlydėtais jaunaisiais skaitytojais įsijungė į „Vasaros su knyga“ skaitymus. 

Belaukiant viešnios, ne vienos knygelės vaikams autorės, bibliotekoje buvo prisiminta ir perskaityta didelio populiarumo vaikų tarpe sulaukusi A. Vyšniauskienės-Miltenienės knygelė „Metų žingsneliai“, entuziastingai iliustruoti labiausiai patikę eilėraščiai, šalia viešnios knygų parodos, surengta ir piešinių paroda.

Susitikime A. Vyšniauskienė-Miltenienė pasidalino prisiminimais apie savo – mokytojos ir literatės – gyvenimą bei kūrybą, kartu su visais klausėsi pačios parašytų eilių, komentavo jų atsiradimo istoriją. Šiltas ir jaukus rytmetys tarp knygų, besiklausant eilių ir bibliotekos viešnios pasakojimų, netruko prabėgti. Tačiau laiko pakako ne tik maloniam bendravimui, bet ir sveikinimams. Susirinkusieji, linkėdami sveikatos ir nepamiršti eiliuoto rašymo, su artėjančiu 85-uoju gyvenimo jubiliejumi pasveikino ir savo viešnią – A. Vyšniauskienę-Miltenienę.

A. Vyšniauskienės-Miltenienės pirmieji eilėraščiai mūsų rajono spaudoje pasirodė 1971 metais. Jie taip pat buvo spausdinti ir kitų rajonų – Skuodo, Šiaulių – periodiniuose bei kituose leidiniuose. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Metų vėrinys“ skaitytojus pasiekė 1994 metais, vėliau kitos knygos – „Gyvenimo upė“ (1996), apybraižų rinkinys „Prie Kražantės“ (1998), eilėraščių knygelė vaikams „Į saulutę skaisčią“ (1999), publicistikos knyga „Erdvė dvasiai“ (2000), eilėraščių knygelė vaikams „Raidžių šokis“ (2001), eilėraščių rinkinys „Amžinybės sietuva“ (2001), eilėraščių knygelė vaikams „Metų žingsneliai“ (2002), eilėraščių knygelė vaikams „Velykos miške“ (2005), apybraiža bei eilėraščių knyga „Kelmės krašto padangėje“ (2005), o kiek dar būta įvairių straipsnių rajono spaudoje, publikuota eilėraščių.

A. Vyšniauskienės-Miltenienės kūryba ir gyvenimas neliko nepastebėti. Ji, kaip jau buvo minėta, tapo pirmąja Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureate (1997), J. V. Kalvano literatūrinės premijos laureate (1999). Jai buvo suteiktas Lietuvos šviesuolės vardas. Malonu, kad ir garbingo amžiaus sulaukusi, Pašilėnų bibliotekos viešnia vis dar yra aktyvi, gerai nusiteikusi ir reikalinga bei įdomi pašnekovė.

Vyresniosios bibliotekininkės Dalia Valienė ir Regina Karpienė