Kraštotyriniai aplankai

1. Jie gyveno ir kūrė mūsų rajone / sud. R. Biržinytė. - Kelmė
2. Pažinkime savo rajoną: [Iškarpų aplankas] / sud. R. Biržinytė. - Kelmė
3. Rajono literatų kūryba: [Iškarpų aplankas] / sud. R. Biržinytė, I. Klimaitė. - Kelmė
4. Rašytojai - literatūrinės Žemaitės premijos laureatai. [Iškarpų aplankas] / sud. R. Biržinytė. - Kelmė
5. Mes patys - apie save: [Aplankas] / sud. R. Biržinytė. - Kelmė
6. Kelmės rajono istorija: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Klimaitė. - Kelmė
7. Kelmės rajono istorija: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
8. Iš rajono bibliotekų gyvenimo [Aplankas] / sud. R. Biržinytė. - Kelmė
9. Rašytojai - apie mūsų rajoną: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
10. Iš rajono bibliotekų gyvenimo: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
11. Įžymūs Kelmės rajono žmonės: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
12. Dailininkas, kuris ieškojo savo tėviškės (apie E. Žiauberį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
13. Kraštietis, kurio rankose kalbėjo spalvos (bibliografija apie E. Žiauberį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
14. Kai Žemaičiuose vyskupavo Merkelis Giedraitis: [Aplankas] / sud. R. Biržinytė. - Kelmė
15. Lyg derlingas sodas (I. Vadeikio bibliografija) / sud. V. Rimkus; I. Stankienė. - Kelmė
16. Atidavęs save ateities kartoms (apie kraštotyrininką P. Jagminą): [Aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
17. Grožis įvairiais rakursais (apie fotomenininką ir grafiką R. Dichavičių). / sud. I. Stankienė. - Kelmė
18. Jo rankose prabilo laukų granitas (apie J. Liaudanską) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
19. Kur Vilbena vilbena (trumpa Kelmės dvaro ir miestelio istorija) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
20. Ėjęs prieš srovę (apie I. Petrulį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
21. Liudvikas iš Pakėvio (apie L. A. Jucevičių) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
22. Plačios širdies, šviesios galvos (apie Kelmės rajono knygnešius) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
23. Uždėjęs laurų vainiką Lietuvai (I. Ralio bibliografija) sud. V. Neimontaitė, I. Stankienė. - Jonava - Kelmė.
24. Mokytoja atsiminimų veidrodyje (apie kelmiškę anglų k. mokyt. režisierę B. Kavaliauskienę)/ sud. R. Biržinytė. - Kelmė
25. Žemaičių ganytojas (apie vyskupą Motiejų Valančių) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
26. Kalbininkas ir vertėjas Jurgis Talmantas / sud. I. Stankienė. - Kelmė
27. Šita žemė šventa, čia praėjo Žemaitė (medžiaga ekskursijai po literatūrines Kelmės rajono vietas)/ sud. I. Stankienė. - Kelmė
28. Iš Liaudies lobynų (Kelmės rajone užrašytos pasakos, legendos, padavimai) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
29. Atminimų šviesioji juosta (apie Laucevičių - Vargšą) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
30. Lietuvių poeto Vlado Šimkaus vertimai: [bibliografija] / sud. I. Bružienė. - Kelmė
31. Kiaunorių apylinkės gamtos ir kultūros paminklai: / sud. R. Biržinytė. - Kelmė
32. Iš čia sklido knygų šviesa (prisiminimų apie V. Putvinskį rinkinys). / surinko V. Lopeta, sudarė I. Stankienė. - Kelmė I 
      Iš čia sklido knygų šviesa II
      Iš čia sklido knygų šviesa III
33. Iš Kelmės rajono dvarų istorijos / sud. I. Stankienė. - Kelmė
34. Vyrą pagarbinki, Mūza, prityrusį vargo didžiausio...(apie J. Ralį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
35. Mes patys - apie save (bibliotekininkių pasisakymai) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
36. Ambasadorius iš Pašiaušės (apie I. Vitkevičių) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
37. Seniausios Kelmės rajono mokyklos / sud. I. Stankienė. - Kelmė
38. Karklėnų apylinkės istorija / sud. J. Garbenienė. - Kelmė
39. XX a. pradžios didmintis (apie filosofą R. Bytautą) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
40. Retorikos ir filosofijos profesorius Žygimantas Liauksminas / sud. I. Stankienė. - Kelmė
41. Grožiniai kūriniai apie Kelmės rajoną (bibliografinė rodyklė) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
42. Mokytojas, vertėjas, kraštotyrininkas (apie J. Vadeikį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
43. Grožio ir gėrio puosėlėtoja (apie dailininkę Z. Zdzichauskaitę) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
44. Dailininkai iš Kelmės krašto./ sud. I. Stankienė. - Kelmė
45. Žemaitės premijos laureatai / sud. I. Stankienė. - Kelmė
46. R. Biržinytės premijos laureatai / sud. I. Stankienė. - Kelmė
47. Kelmės rajono literatai / sud. I. Stankienė. - Kelmė
48. Metų bibliotekininkės / sud. I. Stankienė. - Kelmė
49. Maldos namai Kelmės rajone / sud. I. Stankienė. - Kelmė
50. Karpymas irgi menas: (Apie tautodailininkę Juliją Daniliauskienę) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
51. Kelmiškiai tremtyje / sud. A. Butkienė, I. Stankienė. - Kelmė
52. Eilėraščiais pražydusi siela (Apie Kelmės krašto poetę Reginą Biržinytę) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
53. Rašytojas ir žurnalistas Jurgis Buitkus / sud. I. Stankienė. - Kelmė
54. Prisiminimai apie dailininką Antaną Zmuidzinavičių / sud. I. Stankienė. - Kelmė
55. Labai mylėjęs gyvenimą ir žmones: (Apie Žemaitės premijos laureatą Igną Viržintą) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
56. Iš Liaudies lobynų... (Legendos, padavimai apie Kelmės rajono vietoves) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
57. Skaudus gyvenimas nepašykštėjo talento: (Apie Kelmės rajono literatą Vladą Kalvaitį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
58. Plačiai išsiliejusi kūrybos upė: (Apie rajono literatę, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narę Ameliją Miltenienę) / sud. I. Stankienė. - Kelmė
59. Grožiniai kūriniai apie Kelmės miestelį:  [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
60. Kelmės rajono gamtos paminklai: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
61. Rašytojos Žemaitės geneologinis medis: [Aplankas]. - Kelmės Žemaitės VB
62. Kelmės rajono archeologijos paminklai: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
63. Vienuolynai Kelmės rajone: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
64. Rašytoja ir žurnalistė Ona Jautakienė: [Iškarpų aplankas] / sud. I.Stankienė. - Kelmė
65. Kelmės rajono ežerai: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė
66. Kelmės rajono kraštotyrininkai: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė, I 
      Kelmės rajono kraštotyrininkai: [Iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė, II
67. Ambasadorius Alfonsas Eidintas / sud. I. Stankienė. - Kelmė
68. Laurynas Ivinskis (1810-1881) /sudarė I. Bružienė. - Kelmė
69. Pašlovinę žemaičių žemę (apie S.Stanevičių ir A.Jušką) sud. A.Butkienė, I. Bružienė. – Kelmė
70. Apie žemaičių ir kelmiškių tarmę /sud. I. Stankienė. - Kelmė
71. Marija Pečkauskaitė –Šatrijos Ragana (1877-1930) /sud. I.Bružienė. - Kelmė
72. Sielos istorijos (apie Idaliją Stankienę) sud. I.Bružienė.- Kelmė
73. Gyvenimas – tai šiaudo daina (apie kelmiškę tautodailininkę Korneliją Lopetienę) / sud. I.Bružienė. - Kelmė
74. Kelmiškiai Nepriklausomybės kelyje /sud. A.Butkienė. - Kelmė
75. 1991 – ųjų sausio 13 – osios įvykiai kelmiškių atsiminimuose / sud. A. Butkienė.- Kelmė
76. Nepriklausomybės akto signataras Jonas Smilgevičius (1870-1942) /sud. I.Bružienė. - Kelmė
77. Algimantas Švėgžda (1941-1996) sud. A.Butkienė.- Kelmė
78. Sunkioje jaunystėje užgimęs talentas (apie tytuvėniškę literatę Ramutę Krivickaitę) sud. I.Stankienė
79. Ieva Bunokaitė – režisierė, scenarijų autorė, dailininkė, animatorė  / sud. A. Butkienė,- Kelmė
80. Mūsiškių knygos / sud. I.Bružienė. - Kelmė
81. Mes rašome, rašo apie mus/ sud. I.Bružienė, M.Dinapaitė, A. Butkienė.- Kelmė
82. Žydų gyvenimo puslapiai Kelmės rajone / sud. A. Butkienė. - Kelmė
83. Erdvių paviliota (apie rašytoją, poetę Ireną Jacevičienę – Žukauskaitę) / sud. A. Butkienė.- Kelmė
84. Kelmės rajono Garbės piliečiai / sud. A.Butkienė. - Kelmė
85. Apie poetą, žurnalistą Bronislavą Klimašauską / sud. I.Bružienė. - Kelmė
86. Apie žemaičių ir kelmiškių tarmę [parengė I.Stankienė]
87. Liudvikas iš Pakėvio (apie kraštietį kunigą, poetą, vertėją, etnografą L.A. Jucevičių) sud. A. Butkienė. - Kelmė
88. Sušildysiu likimą aš delnuos (apie bibliotekininkę, literatę Idaliją Stankienę) sud. N. Stamburienė.- Kelmė
89. Šimtmetis spalvų pasaulyje (apie tautodailininkę Janiną Peldavičiūtę) / sud. I.Bružienė.- Kelmė
90. Senoji Kelmė iliustracijose /sud. I. Stankienė.- Kelmė
91. Sąjūdis Kelmės rajone: [ Iškarpų aplankas] sud. A.Butkienė.- Kelmė
92. Martyno pušis – Plikšilio miško šventas medis / sudarė D. Valienė.- Pašilėnai
93. Gamtos mokslų daktarė Ieva Švarcaitė (bibliografijos rodyklė) / sud. R. Rimeikienė. - Vaiguva
94. Jonas Bandžiukas (bibliografijos sąrašas) / sud. A. Galbuogis. - Šedbarai
95. Janina Garbenienė (bibliografijos rodyklė) sud. N. Pelenienė.- Karklėnai
96. Zenonas Petras Adomaitis (bibliografijos rodyklė) sud. D. Dunauskienė.- Junkilai
97. Eugenija Čičinskienė (bibliografijos rodyklė) sud. R. Karpienė.- Užventis
98. Ignas Viržintas (bibliografijos sąrašas) sud. D. Galbuogienė. - Tytuvėnai
99. Algirdas Meškauskas (bibliografijos sąrašas) sud. I. Monkevičienė. - Vidsodis