Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Darbo užmokestis 2017

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
2017 M. 

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas 
Priskaičiuotas vidutinis 
mėnesinis bruto užmokestis
(Eur) I ketvirtis
1. Direktorius (1 etatas)                                                                 904,11
2. Skyriaus vedėjas (3 etatai) 840,35
3. Vyresnysis bibliotekininkas (30 etatų) 618,08
4. Kiti specialistai (7 etatai) 561,27
5. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (4,75 etato) 421,99

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas 
Priskaičiuotas vidutinis 
mėnesinis bruto užmokestis
(Eur) II ketvirtis
1. Direktorius (1 etatas)                                                                 933,58
2. Skyriaus vedėjas (3 etatai) 841,42
3. Vyresnysis bibliotekininkas (30 etatų) 633,23
4. Kiti specialistai (7 etatai) 664,29
5. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (4,75 etato) 412,32

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas 
Priskaičiuotas vidutinis 
mėnesinis bruto užmokestis
(Eur) III ketvirtis
1. Direktorius (1 etatas)                                                                 943,57
2. Skyriaus vedėjas (3 etatai) 856,42
3. Vyresnysis bibliotekininkas (30 etatų) 625,34
4. Kiti specialistai (7 etatai) 713,47
5. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (4,75 etato) 412,32

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas 
Priskaičiuotas vidutinis 
mėnesinis bruto užmokestis
(Eur) IV ketvirtis
1. Direktorius (1 etatas)                                                                 965,66
2. Skyriaus vedėjas (3 etatai) 951,47
3. Vyresnysis bibliotekininkas (30 etatų) 698,32
4. Kiti specialistai (7 etatai) 820,52
5. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (4,75 etato) 490,65

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas 
Priskaičiuotas vidutinis 
mėnesinis bruto užmokestis
(Eur) metinis
1. Direktorius (1 etatas)                                                                 936,73
2. Skyriaus vedėjas (3 etatai) 872,42
3. Vyresnysis bibliotekininkas (30 etatų) 643,74
4. Kiti specialistai (7 etatai) 689,89
5. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (4,75 etato) 440,25

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas 
Priskaičiuotas vidutinis 
mėnesinis bruto užmokestis
(Eur) III ketvirtis
1. Direktorius (1 etatas)                                                                 943,57
2. Skyriaus vedėjas (3 etatai) 856,42
3. Bibliotekininkas (30 etatų) 625,34
4. Kiti specialistai (7 etatai) 713,47
5. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (4,75 etato) 412,32