Darbo užmokestis 2012

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2012 M. 

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasPriskaičiuotas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
1.  Direktorius (1 etatas)                                 2345,75
2. Skyriaus vedėjas (4 etatai) 1865,75
3. Vyresnysis bibliotekininkas (30,25 etato) 1246,00
4. Kiti specialistai (priskirti kultūros ir meno darbuotojams) (3 etatai) 1812,50
5. Kiti specialistai (nepriskirti kultūros ir meno darbuotojams) (4 etatai) 1213,00
6. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (4 etatai) 777,25