Darbo užmokestis 2016

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2016 M.

Eil.
Nr.
                              Pareigybės pavadinimas                            Priskaičiuotas vidutinis
mėnesinis bruto užmokestis
(
Eur) 
1. Direktorius (1 etatas) 875,74
2. Skyriaus vedėjas (3 etatai) 719,88
3. Vyresnysis bibliotekininkas (30 etatų) 610,60
4. Kiti specialistai (priskirti kultūros ir meno darbuotojams) (3 etatai) 745,66
5. Kiti specialistai (nepriskirti kultūros ir meno darbuotojams) (4 etatai) 500,63
6. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (4,75 etato) 325,16