2017 m.

2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2017 m. I ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2017 m. II ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. II ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2017 m. III ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2017 m. IV ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. IV ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita