2019 m.

2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2019 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2019 m. I ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2019 m. I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita