2013 m.

2013 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2013 m. I ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2013 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2013 m. II ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2013 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2013 m. III ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2013 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2013 m. IV ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2013 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas