2014 m.

2014 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2014 m. I ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2014 m. II ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2014 m. III ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2014 m. IV ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2014 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas